*
     
*
*
           
P_20150902_112442
     
*
更多
   
碧瑞禪寺
首頁 > 文化饗宴 > 宗教信仰 > 碧瑞禪寺
回上一頁 回上一頁
* 創寺沿革 *
 • 碧瑞禪寺 清光緒二十五年(即民前十三年)由地方善信黃天德、吳梓新、姚國瑞、陳大全、陳友、陳馮、陳水等七人發起興建草庵一座,奉祀佛祖,翌年(十八年)竣工完成,名【碧瑞堂】管理人為姚國瑞及陳馮。
 • 民國三十年由劉存波、陳吉祥、陳起、顏金錐、姚國瑞、陳清江、劉存信、蔡金蟬、陳友、楊氏修、郭龍鳳等人發起重建,改為磚造建築並擴建左邊堂室。
 • 民國三十一年元月十五日全堂竣工,舉行落成典禮,安置三寶佛像。
 • 民國三十三年建圓明寂照壹座。
 • 民國三十六年增建右邊堂室一棟。
 • 民國四十二年由劉存波、陳吉祥等主持召開會議,由眾人決議,邀請大崗大超峰寺上心下端法師前來主持。
 • 民國四十八年建圓明塔完成。
 • 民國五十七年改建觀音殿講堂等會新二樓鋼筋水泥建築。
 • 民國五十九年改名為【碧瑞寺】,全寺建築已完成一、二樓、大雄寶殿、齋堂、客廳、寮房等建設,佔地約一仟餘坪。
 • 民國十十一年禮請上圓下淳法師前來主持。
 • 民國七十一年擴建三樓萬佛殿及東西寮房。
 • 至民國八十五年陸續增建完成山門、地藏殿、一心堂等建築,舊有寮房翻新,整體外觀雄偉。
* 常年定期法會(農曆) *
 • 碧瑞禪寺正月初一至初五 - 新春供燈勝會
 • 四月中旨 - 梁皇寶懺勝會
 • 七月初一至三十日 - 地藏經共修會
 • 七月中旬 - 孟蘭盆勝會
 • 九月中旬 - 藥師佛七

*地址:高雄市梓官區梓和里城隍巷65號

園景休憩所
本頁最後更新時間:101-01-17 11:55:39