*
     
*
*
           
DSCN3236
     
*
更多
   
宣導事項
首頁 > 公告資訊 > 宣導事項
 
交通宣導:道路上應盡量遠離大型車輛,避免進入大型車輛前、後、左、右之視野死角區域
105-12-30 | 經建課
近來大型車輛所致死亡事故頻傳,請民眾於道路上應盡量遠離大型車輛,避免進入大型車輛前、後、左、右之視野死角區域;且大型車輛轉彎時前、後輪有內輪差,亦應與其保持距離,以確保交通安全,相關交通安全資訊請參考本府交通局道安宣導團(網址:http://trsafe.tbkc.gov.tw)。
 
相關檔案
大行車安全宣導  ( PDF )
 
 
* 點閱人數 : 226    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:105-12-30 09:37:08