*
     
*
*
           
DSCN3225
     
*
更多
   
宣導事項
首頁 > 公告資訊 > 宣導事項
 
「農民從事養蜂事實申報及登錄作業程序」
106-09-28 | 經建課

「農民從事養蜂事實申報及登錄作業程序」1份,詳附件。

相關檔案
1060905 修正版-農民從事養蜂事實申報及登錄流程圖  ( PDF )
行政院農業委員會106年9月20日農糧字第1061070756號函  ( PDF )
 
 
* 點閱人數 : 25    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:106-09-28 12:00:27