*
     
*
*
           
IMG_0482
     
*
更多
   
宣導事項
首頁 > 公告資訊 > 宣導事項
 
高雄市稅捐稽徵處稅務專欄-長期約定轉帳納稅
106-07-20 | 經建課

高雄市稅捐稽徵處稅務專欄-長期約定轉帳納稅,如附件

相關檔案
長期約定轉帳納稅  ( PDF )
 
 
* 點閱人數 : 59    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:106-07-20 10:45:29