*
     
*
*
           
DSCN8862
     
*
更多
   
預算、決算、會計報告
首頁 > 預算、決算、會計報告
預算、決算、會計報告
序號 類別 檔案名稱 * 下載總計 發佈時間 *
1  105年度決算  單位決算(105年度) ( PDF ) 32 106-03-08
2  106年度月報  106年2月份會計月報 ( PDF ) 52 106-03-07
3  106年度月報  106年1月份會計月報 ( PDF ) 50 106-02-14
4  105年度月報  105年12月份會計月報 ( PDF ) 46 106-01-26
5  104年度決算  104年度單位決算 ( PDF ) 48 106-01-03
6  105年度月報  105年11月份會計月報 ( PDF ) 70 105-12-13
7  105年度月報  105年10月份會計月報 ( PDF ) 88 105-11-14
8  105年度月報  105年9月份會計月報 ( PDF ) 96 105-10-11
9  105年度月報  105年8月份會計月報 ( PDF ) 126 105-09-12
10  105年度月報  105年7月份會計月報 ( PDF ) 166 105-08-08
11  105年度半年結算  105年度半年結算 ( PDF ) 136 105-07-26
12  105年度月報  105年6月份會計月報 ( PDF ) 184 105-07-12
13  105年度月報  105年5月份會計月報 ( PDF ) 212 105-06-06
14  105年度月報  105年4月份會計月報 ( PDF ) 236 105-05-06
15  105年度月報  105年3月份會計月報 ( PDF ) 250 105-04-07
16  100年度決算  100年度單位決算(公告) ( PDF ) 246 105-03-21
17  100年度預算  100年度單位預算 ( PDF ) 254 105-03-21
18  105年度月報  105年2月份會計月報 ( PDF ) 290 105-03-07
19  104年度月報  104年8月份會計月報 ( PDF ) 274 105-02-23
20  104年度月報  104年9月份會計月報 ( PDF ) 272 105-02-23
第一頁
上一頁
筆數:39|頁數:
1 / 2
下一頁
最後頁
 頁